GESCHIEDENIS

VAN STICHTING LIBERALITAS
In het oude Rome was Liberalitas de personificatie van vrijgevigheid. De naam van Stichting Liberalitas is hier losjes op gebaseerd: het is de personificatie - althans in de vorm van een rechtspersoon - van vrijgevigheid, in die zin dat de stichting geeft van "wat des keizers is" om wetenschappelijke projecten te steunen/faciliteren.

De Stichting Liberalitas is opgericht in het jaar 2000 in het kerkdorp Boukoul (Limburg) om het promotie-onderzoek van Marcoen Cabbolet mogelijk te maken. In die tijd was Dr. Sergey Sannikov van het Charkov's Physico-Technologisch Instituut in Charkov (Oekraine) bereid het project te begeleiden. Er bestonden echter geen reguliere kanalen om deze Nederlands-Oekraiense samenwerking te financieren, en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) was niet bereid de regels te buigen. Dat bleek terecht: een rechter bevestigde dat NWO binnen de toenmalige regelgeving inderdaad niet de mogelijkheid had om een voorstel voor financiering van de samenwerking in behandeling te nemen. De Stichting Liberalitas werd zodoende uit noodzaak geboren. En met succes: het was de sleutel tot een jurische constructie die een financiering van het "tweelandenproject" door PlusPunt Eindhoven BV (een semi-overheidsorgaan) mogelijk maakte, en in 2001 ging het onderzoek van start. Het promotie-project werd in 2011 afgesloten aan het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie van de Vrije Universiteit Brussel (Belgie), en alle vooropgestelde doelen werden behaald; klik hier voor een samenvatting van het project.

Verder onderzoek wordt momenteel gefaciliteerd door de Vrije Universiteit Brussel. De Stichting Liberalitas gaat nu verder als een Algemeen Nut Beogende Instelling (fiscaal nummer: 8157.44.390); de bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De voornaamste missie van de stichting is (i) om een thuiswerkplek in stand te houden voor verder theoretisch werk in het nieuwe onderzoeksgebied dat is voortgekomen uit het promotieproject, en (ii) om een repositorium in stand te houden waar de output is verzameld van het promotieonderzoek en het vervolgonderzoek, alsmede een overzicht van de publicaties naar aanleiding van de controverse rond het promotieonderzoek.

THESAURIER

V/H BESTUUR

Dr. Evgeny Eskenazi